Iran Yang Kuat, Investasi Dunia Islam

Hujjatul Islam, Sayid Ahmad Khatami, salah seorang anggota Dewan Ahli Kepemimpinan atau Majlis-e Khubregan-e Rahbari, mengatakan, “Iran dengan teknologi nuklirnya akan muncul sebagai negara yang kuat dan merupakan modal serta pendukung kekuatan dunia Islam.” Seraya menekankan pentingnya pesan-pesan Rahbar Revolusi Islam, yang mengatakan bahwa teknologi nuklir, sebagai hasil yang telah dicapai oleh rakyat Iran, telah mendatangkan kebanggaan bagi bangsa ini dan dunia Islam, Sayid Ahmad Khatami berkata, “Negara-negara kawasan harus mengingat bahwa Islam yang belum lama ini didefinisikan sebagai penyebab kemandegan dan kemunduran, kini berkat kemenangan revolusi Islam dan tegaknya Pemerintahan Islam di Iran, telah muncul sebagai sumber kemajuan dan kekuataan.”

Beliau menambahkan, sejak kemenangan revolusi Islam, Iran selalu tampil sebagai saudara di samping negara-negara Islam lain, dan negara-negara Islam harus mengatahui bahwa persahabatan dengan RII sudah pasti akan menguntungkan mereka, sedangkan kerjasama dengan AS dan Inggris akan mendatangkan kerugian.

Sayid Ahmad Khatami menambahkan, selama 28 tahun sejak berdirinya, RII tidak pernah sekalipun menggunakan kekuatannya untuk mengganggu negara lain, bahkan selalu menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk menjaga diri dan keamanan regional.