bd_ghadirkhum_rev2
Man kuntu maula fahadza 'Aliyyun maula. Siapa yang aku adalah maulanya, maka Ali maulanya juga. (Hadits Nabi).

Kurindukan tangan lembut, yang mengusap airmata, yang membasuh luka lepra, yang menyuapi mulut fuqara, tangan lembut Amirul Mukminin

Kurindukan tangan perkasa, yang menampar kezaliman, meruntuhkan kepongahan, mengangkat nasib Mustadh’afin, tangan lembut Amirul Mukminin

O…o….Ali bin Abi Thalib, pada tanganmu wilayah, Amanah Ar-Rahman, sambungan tangan Rasulullah

———-

Alhamdulillahiladzi ja’alana minalmutamassikiina biwilayati Amiril mu’minina wal aimmati ‘alaihimussalam

SELAMAT IDHUL GHADIR…!!!

“Islam akan bangkit bila terjadi penindasan seperti penindasan di Karbala”

(Ayatullah Khomeini)